Diabetes en reuma

Soorten behandelingen

Voeten verdienen meer aandacht dan dat ze over het algemeen krijgen. Dit geldt zeer zeker ook voor voeten van mensen met een chronische aandoening zoals reuma en diabetes. De gevolgen van deze aandoeningen kunnen variëren van licht tot heel ernstig.

Niemand met reuma en niemand met diabetes is hetzelfde, de één ervaart meer (pijnlijke) gevolgen dan een ander. Maar zeker 80-90% van de mensen met reuma kan men zeggen dat deze in meer of mindere mate voetklachten ontwikkelen.

Van de mensen met diabetes ligt deze verhouding anders, het aantal relatief jonge mensen dat diabetes heeft groeit nog steeds. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de loop van de jaren steeds meer mensen met diabetes, voetklachten gaat ontwikkelen.
Juist deze voeten verdienen alle aandacht en het is verstandig om ze regelmatig te laten controleren door de Registerpodoloog.